Tel: 0901 873 886 

      0918738879

 Chúng tôi nhận thiết kế và gia công sản phẩm,

khuôn ép nhựa theo yêu cầu của khách hàng với giá cạnh tranh

Nhận Scan mẫu 3D, Xử lý Scan bằng Catia.