Trung tâm CAD/CAM Dương Minh.

Địa chỉ: 95 Độc Lập, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TPHCM.

Email:  cadcamduongminh@gmail.com

Điện thoại: 0901 873 886