Các sản phẩm được vẽ bởi học viên của CAD/Cam Dương Minh.

  1. Thiết kế sản phẩm 3D cơ bản
                     Nội dung
Phần 1  Vẽ Solid 3D và lắp ghép
1  Cài đặt Creo Parametric
2  Lệnh Extrude, Revolve, Sweep, Blend
5  Tạo Datum plane, axis, point
6  Thực hành đo đạc, vẽ các mẫu thực tế
7  Lệnh Helical Sweep và Swept Blend
8  Lệnh Boundary Blend, Variable Section Sweep
9  Thực hành đo đạc, vẽ và lắp ráp 1 cụm chi tiết

 

  1. Thiết kế sản phẩm nâng cao trên CREO 5.0
Phần 2  Vẽ Surface 3D và lắp ghép
 

10

 Các lệnh xây dựng bề mặt cong Surface: extrude, revove, sweep, boundary blend,
11  Các lệnh hiệu chỉnh mặt: merge, trim, intersect, project, solidify,…
12  Lệnh Style
13  Thực hành đo đạc, vẽ và lắp ráp chai pet, chai nước xả vải, xe hơi mô hình,…
14  Xuất bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, ghi kích thước, dung sai, BOM,…
15  Thi kiểm tra cuối khóa