Các sản phẩm được lập trình gia công bởi học viên của CAD/CAM Dương Minh.

 

  1. Lập trình Phay cơ bản trên CREO 5.0
                      Nội dung
1  Sơ lược về G –codes: G00, G01, G02, G03, G81, G83,…M00, M01, M03, M07, M30
2  Lập trình CNC bằng CREO 5.0/Manufacturing

– Thiết lập máy

– Thiết lập phôi

– Thiết lập gốc tọa độ gia công

3  Phay Phả mặt đầu bằng FACE MILLING
4  Thực hành lập trình phay các tấm khuôn
5  Tạo Mill Volume, Phay thô, Phay tinh Volume
 Phay thô bằng Volume Rough
 Phay tinh bằng Pocketing
 Phay tinh bằng Profile Milling
6  Thực hành lập trình phay các tấm khuôn
7  Khoan, taro lỗ
8  Xuất chương trình NC
9  Thi kiểm tra cuối khóa

 

 

 

 

  1. Lập trình Phay nâng cao trên CREO 5.0
10  Tạo Surface Milling, Phay tinh bề mặt cong
11  Thực hành lập trình phay các tấm khuôn
12  Phay theo đường dẫn Trajectory Milling
13  Khắc chữ Engraving
14  Các chiến lược gia công: Thô, bán tinh, tinh
15  Làm điện cực
16  Sửa chữa Post Processor, xuất chương trình NC
17  Truyền chương trình kiểu DNC, thẻ nhớ
18  Thực hành lập trình Phay các tấm khuôn