Các bộ khuôn được thiết kế bởi học viên của CAD/CAM Dương Minh.

Thiết kế khuôn cơ bản và nâng cao trên Creo 5.0

                           Nội dung
 Phần 1. Tách khuôn
1  Các phương pháp tạo mặt phân khuôn tư động
2  Phân khuôn bằng mặt Extrude, Revolve và Flat
3  Tạo Mold Volume và Mold Insert
4  Kỹ thuật phân khuôn nâng cao
5  Thực hành tách khuôn ổ cắm điện, cách quạt, muỗng sữa chua, chai Pet,…
Phần 2. Thiết kế khuôn hoàn chỉnh
6  Kết cấu khuôn
7  Thiết kế Chày, cối
8  Thiết kế hệ thống dẫn hướng: chốt định vị, bạc định vị
9  Thiết kế hệ thống đẩy sản phẩm
10   Thiết kế hệ thống lõi mặt bên
11  Thiết kế đường nước
12  Thực hành thiết kế khuôn hoàn chỉnh cho:ổ cắm điện, cánh quạt, muỗng sữa chua, chai Pet,…
13  Kiểm tra cuối khóa